Home Schlangen Echsen Spinnen Amphibien Futtertiere Sonstige Eintragen

 

Art: Orthriophis taeniurus taeniurus

Balbach, Stefan      http://www.rare-asian-ratsnakes.de
Ansbach, 91552      0170/5953732
     rare.asian.ratsnakes@t-online.de
     
Matuschke, Alexander      http://www.schlangen-zoo.de
Erlangen, 91056      0151-18189362
     info@schlangen-zoo.de
     

 

Copyright 1999-2024 by Dirk Hasselberg
koepy.de